Hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thuý Hiếu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Văn Hán Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/356

Từ khóa:

Tăng huyết áp, trạm y tế, can thiệp, y học gia đình

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp. Nghiên cứu được thực hiện trên người từ 18 tuổi trở lên được tiến hành trên 1.719 bệnh nhân tăng huyết áp tại thời điểm trước can thiệp và 1.741 bệnh nhân tăng huyết áp tại thời điểm sau can thiệp tại 6 xã, thành phố Hải Phòng. Kết quả cho thấy sau can thiệp, trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình có hiệu quả rõ rệt so với nhóm chứng trong quản lý bệnh nhân tăng huyết áp: Tỷ lệ ăn nhạt tăng 5,2%; tăng hoạt động thể lực 16,4%; được chẩn đoán tăng huyết áp tăng 14,8% so với thời điểm trước can thiệp. Tỷ lệ bệnh nhân đã điều trị và tuân thủ điều trị bằng thuốc sau can thiệp tăng lần lượt là 17,1% và 28,1%. Trước can thiệp có 13,8% bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu, sau can thiệp chỉ số này là 33,7%.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Hiếu, N. T. T. ., Hùng, N. V. ., Hán, P. V. ., & Thắm, N. T. . (2021). Hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 92–98. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/356

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.