Tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Hoàng Thị Hoa Lê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/39

Từ khóa:

Tăng huyết áp, người cao tuổi, tăng huyết áp ở người cao tuổi

Tóm tắt

Tăng huyết áp (THA) là một bệnh mạn tính với tần suất mắc bệnh ngày càng tăng và đang trờ thành mối quan tâm hàng đầu của thế giới như là một trong những nguy cơ hàng đầu góp phần vào con số tử vong trên toàn cầu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 326 người cao tuổi tại xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2019 – 2020 nhằm mô tả thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng huyết áp ở người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỉ lệ THA ở người cao tuổi là 35,3%; THA độ 2 chiếm tỉ lệ cao nhất (14,4%). Các yếu tố liên quan đến tình trạng tăng huyết áp của người cao tuổi bao gồm: Giới nam, béo phì, uống rượu/ bia, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chế độ ăn mặn. Kết quả nghiên cứu về tình hình THA ở người cao tuổi là cơ sở cho việc tiến hành những can thiệp hiệu quả nhằm làm giảm tỉ lệ bệnh và các biến chứng của bệnh THA trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Lê, H. T. H., Ngọc, N. M. ., Khuê, P. M. ., & Chính, N. Q. (2021). Tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 127–133. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/39

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >> 

Các bài báo tương tự

1 2 3 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.