Thực trạng kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue của người dân phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Vũ Thị Thơm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trịnh Thị Lộc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Hoa Lê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/46

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, bệnh sốt xuất huyết, Hải Phòng

Tóm tắt

Bằng phương pháp mô tả cắt ngang, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp trên 400 hộ gia đình tại phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) của người dân. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng, 54,0% người dân có kiến thức đạt về phòng chống bệnh SXHD và 57,5% có thực hành đạt về phòng chống bệnh. Ngủ màn và phun thuốc diệt muôi là những biện pháp được người dân áp dụng nhiều nhất trong phòng chống bệnh SXHD. Kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh SXHD của người dân vẫn còn hạn chế, do vậy cần tăng cường nội dung và đa dạng phương pháp truyền thông để người dân có nhận thức và phòng chống bệnh hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Thơm, V. T. ., Lộc, T. T. ., Thắm, N. T. ., Hùng, N. Q., Đức, C. M. ., & Lê, H. T. H. (2021). Thực trạng kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue của người dân phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 181–188. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/46

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>