Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến ăn bữa sáng của sinh viên ngành Y học dự phòng trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Ngọc Tuấn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/986

Từ khóa:

Bữa ăn sáng, sinh viên Y học dự phòng, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Tóm tắt

Bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt là đối với sinh viên, nhưng việc thực hành bữa ăn sáng đúng ở sinh viên còn thấp. Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 171 sinh viên ngành Y học dự phòng trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022 nhằm xác định tỉ lệ và mô tả một số yếu tố liên quan đến bữa ăn sáng ở nhóm đối tượng này. Kết quả cho thấy: Tỉ lệ ăn bữa sáng của sinh viên là 78,4%, trong đó chỉ có 0,6% sinh viên có bữa sáng đáp ứng đủ mức năng lượng khuyến nghị. Tỉ lệ sinh viên luôn luôn ăn bữa sáng trong khoảng 30 đến 60 phút là 20,9%. Lí do không ăn sáng của sinh viên là do không có thói quen ăn sáng (chiếm 46,1%) và không có thời gian ăn sáng (chiếm 38,2%). Các yếu tố ảnh hưởng đến việc không ăn sáng của sinh viên là năm học (OR: 4,85; 95%CI: 2,12 - 11,11) và chi phí cho bữa sáng (OR: 5,38; 95%CI: 1,69 – 17,17). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sinh viên cần có kiến thức, thái độ đúng về bữa ăn sáng để có bữa sáng lành mạnh cung cấp năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc và tăng sự tập trung, nâng cao hiệu quả học tập.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Linh, N. T. T. ., Tuấn, P. N. ., Thuận, H. T. ., Phước, N. B. ., & Thắm, N. T. . (2023). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến ăn bữa sáng của sinh viên ngành Y học dự phòng trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 19. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/986

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 > >>