Thực trạng kháng kháng sinh của Shigella spp. phân lập từ một số vụ dịch tiêu chảy tại Việt Nam giai đoạn 1995 – 2016

Các tác giả

  • Lê Đăng Hải Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
  • Vũ Thị Mai Hiền Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thanh Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ngô Tuấn Cường Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Đồng Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1147

Từ khóa:

Shigella spp., kháng kháng sinh, dịch tiêu chảy, Việt Nam

Tóm tắt

Lỵ trực khuẩn là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở đường tiêu hóa do vi khuẩn Shigella gây ra với biểu hiện lâm sàng đa dạng. Hiện nay, bệnh vẫn đang là vấn đề y tế quan trọng trong cộng đồng, đặc biệt là lo ngại về sự tăng lên của tình trạng kháng kháng sinh của Shigella spp. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định týp huyết thanh và tính nhạy cảm kháng sinh của chủng vi khuẩn Shigella spp. trên 13 mẫu phân lập được trong một số vụ dịch tiêu chảy tại một số tỉnh ở Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2016. Kết quả cho thấy S.flexneri là loài chủ yếu chiếm 8/13 (61,5%) còn S.sonnei chiếm 5/13 (38,5%). 12/13 (92,3%) mẫu có sự kháng kháng sinh, trong đó kháng 6 loại kháng sinh là 7,7% (1/13 mẫu phân lập), kháng 5 loại kháng sinh là 30,8% (4/13 mẫu phân lập), kháng 4 loại kháng sinh là 23,1% (3/13 mẫu phân lập). Một số loại kháng sinh như ciprofloxacin, gentamicin vẫn còn nhạy cảm 100% với Shigella được phân lập trong khi tỷ lệ nhạy cảm thấp nhất là với sulfamethoxazole/ trimethoprim (23,1%) và tetracycline (30,8%). Tỷ lệ kháng kháng sinh của Shigella spp. là cao. Cần tiếp tục theo dõi về tình trạng kháng kháng sinh của các chủng Shigella để góp phần cho các phương án điều trị và phòng bệnh hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Hải, L. Đăng ., Hiền, V. T. M. ., Hương, L. T. ., Cường, N. T. ., Hà, H. T. T. ., Hà, V. H. ., Anh, Đặng Đức ., & Tú, N. Đồng . (2023). Thực trạng kháng kháng sinh của Shigella spp. phân lập từ một số vụ dịch tiêu chảy tại Việt Nam giai đoạn 1995 – 2016. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 9–16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1147

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>