Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Các tác giả

  • Lâm Nguyễn Khánh Loan Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Huỳnh Đa Huýt Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/805

Từ khóa:

Bệnh lao, tuân thủ điều trị, yếu tố ảnh hưởng, Sóc Trăng

Tóm tắt

Không tuân thủ điều trị lao liên quan đến việc tăng tỷ lệ lây truyền, mắc bệnh, là nguyên nhân chính gây lao tái phát và kháng thuốc. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 205 bệnh nhân nhằm xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị lao, mô tả công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng từ 1/2022 - 7/2022. Kết quả cho thấy, tuân thủ điều trị chiếm 85,4%. Các yếu tố liên quan tuân thủ điều trị là kiến thức điều trị bệnh lao (OR = 10,712, p < 0,0001) và tác dụng phụ thuốc lao (OR = 6,115, p = 0,001). Các nội dung quản lý điều trị ở mức đạt: Nhân lực, kế hoạch, phối hợp huyện - xã, quy trình tư vấn, quản lý điều trị, hồ sơ, báo cáo, bệnh án, kết quả điều trị và chính sách hỗ trợ bệnh nhân. Các hoạt động quản lý chưa đạt: Sử dụng phần mềm quản lý số liệu, xét nghiệm kiểm soát và giám sát điều trị. Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị lao tương đối cao. Công tác quản lý lao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đạt kết quả tốt. Giáo dục sức khỏe, kết hợp các biện pháp giảm tác dụng phụ của thuốc chống lao sẽ giúp tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị trên bệnh nhân lao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Loan, L. N. K. ., Bình, N. T. ., & Huýt, H. Đa . (2022). Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 125–134. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/805

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>