Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở đồng bào dân tộc Chăm từ 18 tuổi trở lên tại khu vực Nam Trung Bộ năm 2017

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Huy Bệnh viện Quân Y 175, thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Tập Trường Đại học Trà Vinh
  • Trần Phúc Hậu Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/380

Từ khóa:

Tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ, đồng bào Chăm, Nam Trung Bộ

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ tăng huyết áp và mô tả một số yếu tố liên quan ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ. Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 5.482 đồng bào Chăm từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại 11 xã thuộc 4 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định và Phú Yên từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đồng bào Chăm mắc tăng huyết áp là 31,5% (nam 34,4% và nữ 30,3%). Tỷ lệ đồng bào Chăm mắc tăng huyết áp mới phát hiện là 20,8% (nam 22,7% và nữ 20,1%). Một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đặc trưng ở đồng bào dân tộc Chăm được tìm thấy gồm béo phì, hút
thuốc lá, ăn mặn, ăn nhiều mỡ, không hoạt động thể lực, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng kinh tế (p < 0,05). Cần đẩy mạnh công tác khám phát hiện tăng huyết áp và xây dựng các biện pháp can thiệp cộng đồng thay đổi hành vi nguy cơ nhằm hạ thấp tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở đồng bào Chăm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Huy, N. N. ., Tập, N. V. ., Hậu, T. P. ., & Bình, N. T. . (2021). Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở đồng bào dân tộc Chăm từ 18 tuổi trở lên tại khu vực Nam Trung Bộ năm 2017. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 96–104. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/380

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>