Kiến thức, thực hành về phòng chống ung thư đại trực tràng và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer Nam Bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2021

Các tác giả

 • Lê Văn Tâm Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào Văn Dũng Trường Đại học Thăng Long
 • Nguyễn Thành Chung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thúy Quỳnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Hồng Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lại Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
 • Tạ Thị Thanh Huyền Trường Đại học Trà Vinh
 • Lê Thị Diễm Trinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Ngọc Bích Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Đăng Huy Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
 • Phạm Minh Khoa Phòng khám Đa khoa Âu Châu - Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/663

Từ khóa:

Ung thư đại trực tràng, kiến thức, thực hành, đồng bào Khmer

Tóm tắt

Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý gây hậu quả nặng nề, đứng sau ung thư vú và ung thư phổi, gây ra nhiều gánh nặng bệnh tật, giảm chất lượng cuộc sống hoặc dẫn đến tử vong. Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành từ 01/01/2021 30/05/2021 trên 340 đối tượng người dân tộc Khmer Nam Bộ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt nhằm mô tả kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan về phòng chống ung thư đại trực tràng của người dân tại đây. Nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ kiến thức chung đúng về phòng chống ung thư đại trực tràng là 13,5% và tỉ lệ thực hành  chung đúng là 57,4%. Trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có kiến thức chung đúng cao hơn so với các nhóm học vấn thấp hơn (p < 0,05). Thực hành chung đúng ở nhóm công nhân viên chức và người làm nội trợ cao hơn so với các nhóm nghề nông dân, buôn bán, tự do (p < 0,05). Việc nâng cao kiến thức đúng và thực hành đúng là cần thiết đối với cộng đồng người Khmer Nam Bộ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Các chương trình truyền thông - giáo dục sức khỏe cần chú ý đến các yếu tố liên quan để đạt hiệu quả cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-06-2022

Cách trích dẫn

Tâm, L. V. ., Dũng, Đào V. ., Chung, N. T. ., Quỳnh, N. T. ., Nga, L. H. ., Minh, . L. T. ., Bình, N. T. ., Huyền, T. T. T. ., Trinh, L. T. D. ., Bích, N. N. ., Huy, N. Đăng ., & Khoa, P. M. . (2022). Kiến thức, thực hành về phòng chống ung thư đại trực tràng và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer Nam Bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3 Phụ bản), 96–104. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/663

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>