Kiến thức, thực hành phòng chống tật khúc xạ học đường ở giáo viên tiểu học tại 5 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

Các tác giả

  • Trịnh Quang Trí Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Tập Trường Đại học Trà Vinh
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Trịnh Xuân Trang Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thúy Quỳnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hồng Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lại Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/672

Từ khóa:

Tật khúc xạ, kiến thức, thực hành, giáo viên tiểu học

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thực hành về phòng chống tật khúc xạ học đường ở giáo viên tiểu học tại 5 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 300 giáo viên tiểu học từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 tại 30 trường tiểu học thuộc 5 tỉnh An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang. Kết quả cho thấy, tỷ lệ giáo viên có kiến thức đúng về phòng chống tật khúc xạ là 66,3%. Trong đó, kiến thức đúng về phân loại tật khúc xạ 84,3%, các biện pháp phòng chống tật khúc xạ ở trẻ 70,7%, nguyên nhân gây tật khúc xạ 68,7% và biểu hiện khi mắc tật khúc xạ 67,0%. Tỷ lệ giáo viên có thực hành đúng về phòng chống tật khúc xạ là 45,7%. Trong đó, thực hành đúng về hướng dẫn tư thế ngồi học 67,3%, hướng dẫn cách chiếu sáng góc học tập tại nhà 60%, hướng dẫn các biện pháp tránh để mắt điều tiết nhiều 59,3%, hướng dẫn thư giãn mắt 58,7% và hướng dẫn bổ sung các thực phẩm tốt cho mắt 56,0%. Cần xây dựng chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn thực hành về phòng chống tật khúc xạ học đường cho đội ngũ giáo viên tiểu học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-06-2022

Cách trích dẫn

Trí, T. Q. ., Tập, N. V., Bình, N. T. ., Trang, T. X. ., Quỳnh, N. T. ., Nga, L. H. ., Minh, L. T. ., & Hà, V. H. . (2022). Kiến thức, thực hành phòng chống tật khúc xạ học đường ở giáo viên tiểu học tại 5 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3 Phụ bản), 178–186. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/672

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>