Sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân có mẫu đờm cấy vi khuẩn dương tính tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Dung Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Nguyễn Thanh Hồi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/62

Từ khóa:

Sử dụng kháng sinh, mẫu bệnh phẩm đờm, kháng kháng sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu dữ liệu từ bệnh án nhằm mục đích mô tả tình hình sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân có mẫu bệnh phẩm đờm cấy vi khuẩn dương tính và tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng trong năm 2019. Kết quả cho thấy: Trong tổng số 104 bệnh án, căn nguyên K. pneumoniae chiếm tỷ lệ cao nhất (18,3%). Tỷ lệ nhạy cảm của K. pneumoniae với các kháng sinh nhóm carbapenem, cephalosporin và aminoglycosid cao, trên 70%. Kháng sinh được sử dụng trong điều trị gồm 5 nhóm, nhóm beta–lactam được sử dụng nhiều nhất (53,9%), trong đó ceftazidim có số lượt chỉ định cao nhất, chiếm 34,3%. Phác đồ kháng sinh sử dụng đơn thuần chủ yếu là ceftazidim (83,7%), phác đồ phối hợp được sử dụng nhiều nhất là ceftazidim + ciprofloxacin (55,7%). Liều kháng sinh được dùng thích hợp chiếm 93,2%, liều dùng không thích hợp chiếm tỷ lệ ít (6,8%). Tỷ lệ bệnh nhân có phác đồ sau cấy phù hợp về phổ kháng khuẩn cao (91,3%), tỷ lệ không phù hợp thấp (8,7%). Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý về phổ kháng khuẩn và liều dùng dẫn đến hiệu quả điều trị không đổi hoặc làm nặng hơn gấp 16,5 lần so với nhóm sử dụng kháng sinh hợp lý.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Phương, N. T. T. ., Dung, D. T. ., Hùng, N. Q. ., & Hồi, N. T. . (2021). Sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân có mẫu đờm cấy vi khuẩn dương tính tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 281–287. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/62

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>