Đặc điểm triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm lao ở những người tiếp xuc gân với bệnh nhân lao tại 4 huyện của Hải Phòng năm 2018

Các tác giả

  • Trân Thị Bích Hồi Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Lê Văn Hợi Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/57

Từ khóa:

Bệnh lao, sàng lọc cộng đồng, tiếp xúc gần, người tiếp xúc hộ gia đình

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang trên những người trong cùng hộ gia đình của bệnh nhân lao và người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao ở cộng đồng được phát hiện và chẩn đoán điều trị trong chương trình lao nhằm mô tả đặc điểm triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm lao ở những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao tại 4 huyện của Hải Phòng năm 2018. Kết quả thu được như sau: Các triệu chứng nghi lao xuất hiện ở nhóm nghiên cứu với các tỷ lệ: ho 46,3%; ho có đờm 23,1%; ho có máu 0,5%; đau ngực và khó thở 14,6%; sốt 1,4%; vã mồ hôi vào ban đêm 6,7%; mệt mỏi 20,1%. Các kết quả xét nghiệm ở nhóm đối tượng nghiên cứu: Tỷ lệ có kết quả bất thường nghi lao trong số được chụp X-Quang là 12,5%. Nhóm người tiếp xúc hộ gia đình có vi khuẩn lao trong kết quả xét nghiệm gen Xpert là 12,4% cao hơn so với nhóm người tiếp xúc cộng đồng 11,9%. Có 31 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 0,7% được soi đờm. Tỷ lệ có kết quả dương tính (+) và (++) chiếm 9,7%; tỷ lệ (+++) chiếm 3,2%; tỷ lệ âm tính là 77,4%. Tỷ lệ mắc lao của đối tượng nghiên cứu là 0,6%; nhóm người tiếp xúc trong hộ gia đình có tỷ lệ mắc lao là 0,6%; nhóm tiếp xúc cộng đồng mắc lao với tỷ lệ là 0,4%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Hồi, T. T. B. ., Hương, D. T. ., Chính, N. Q. ., & Hợi, L. V. . (2021). Đặc điểm triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm lao ở những người tiếp xuc gân với bệnh nhân lao tại 4 huyện của Hải Phòng năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 236–247. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/57

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>