Một số yếu tố ảnh hưởng đến tinh trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thành phố Hải Phòng năm 2018

Các tác giả

  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Bích Hạnh Chi cục dân số Hải Phòng
  • Trần Thị Thu Hằng Chi cục dân số Hải Phòng
  • Tăng Xuân Hải Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/54

Từ khóa:

Yếu tố ảnh hưởng, mất cân bằng giới tính khi sinh, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả một số yếu tố ảnh hưởng thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) tại thành phố Hải Phòng năm 2018. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn các bà mẹ sinh con năm 2018, phỏng vấn sâu lãnh đạo UBND xã/phường và thảo luận nhóm cộng tác viên tại 8 xã/phường thuộc 4 quận/huyện của thành phố Hải Phòng. Kết quả cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giới tính thai nhi tại địa bàn nghiên cứu là phong tục truyền thống (nối dõi tông đường), vì nhu cầu thực tế (cần nhiều lao động, phụng dưỡng cha mẹ già, tập quán), các chính sách để giải quyết vấn đề MCBGTKS còn chưa thỏa đáng, việc lựa chọn giới tính thai nhi dễ dàng (84,6% biết giới tính thai nhi trước khi sinh).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Hà, T. T. T. ., Hạnh, V. B. ., Hằng, T. T. T. ., Hải, T. X. ., & Chính, N. Q. . (2021). Một số yếu tố ảnh hưởng đến tinh trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thành phố Hải Phòng năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 210–217. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/54

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>