Thực trạng hành vi bạo lực học đường của học sinh trường trung học cơ sở Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương năm 2022

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Minh Thư Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng
  • Nguyễn Thanh Hải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Hoa Lê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/969

Từ khóa:

Bạo lực học đường, trung học cơ sở, Đại Đức

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 500 học sinh trường trung học cơ sở Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương năm 2022 nhằm mô tả thực trạng bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy có 31,8% học sinh thực hiện hành vi bạo lực học đường trong 6 tháng vừa qua, trong đó hành vi phổ biến nhất là bạo lực bằng thể chất (46,5%); lý do học sinh đưa ra cho hành vi bạo lực là bênh vực bạn (34,3%) và nhìn đểu (24,5%). Tìm thấy một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện bạo lực học đường ở học sinh như học lực trung bình và yếu (aOR = 2,02; 95%CI: 1,29 - 3,16), có xem phim bạo lực (aOR = 1,79; 95%CI: 1,16 - 2,76). Vẫn có gần một phần ba số học sinh thực hiện hành vi bạo lực học đường tại trường trung học cơ sở Đại Đức năm 2022. Để làm giảm tỷ lệ bạo lực học đường nhà trường nên xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng sống cho học sinh về kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân, kỹ năng giải quyết xung đột, đặc biệt cho các đối tượng có học lực trung bình và học lực yếu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Thuận, H. T. ., Thư, N. M. ., Hà, T. T. T. ., Phước, N. B. ., Hải, N. T. ., & Lê, H. H. . (2023). Thực trạng hành vi bạo lực học đường của học sinh trường trung học cơ sở Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 3. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/969

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>