Thực trạng tai nạn lao động và một số yếu tố liên quan của người lao động tại làng nghề đúc đồng xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, năm 2020

Các tác giả

  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Phương Thảo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lưu Vũ Dũng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/540

Từ khóa:

Tai nạn lao động, làng nghề đúc đồng, yếu tố liên quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tóm tắt

Tai nạn lao động (TNLĐ) tại các làng nghề tại Việt Nam là một vấn đề sức khỏe cộng đồng còn ít được quan tâm nghiên cứu, đặc biệt là tại các làng nghề đúc. Nghiên cứu cắt ngang trên 384 người lao động tại làng nghề đúc đồng xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng với mục tiêu mô tả thực trạng TNLĐ và một số yếu tố liên quan của người lao động tại làng nghề đúc đồng xã Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2020. Kết quả cho thấy tỉ lệ TNLĐ năm 2020 tại làng nghề này là 10,9%, nam là 11,2%, nữ là 7,1%. Vị trí thường gặp trong các tai nạn là đầu mặt cổ (37,1%). Địa điểm thường xảy ra tai nạn là khu vực hoàn thiện sản phẩm (46,8%). Tuổi đời thấp, tuổi nghề thấp, trình độ học vấn thấp, làm việc trực tiếp trong quy trình đúc và không được tập huấn an toàn lao động trước khi làm việc là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc tai nạn lao động ở đối tượng này. Các cơ sở sử dụng lao động cần có những biện pháp tăng cường kiến thức về vệ sinh an toàn lao động cũng như cải thiện môi trường lao động để phòng ngừa và loại bỏ yếu tố nguy cơ tai nạn cho người lao động tại đây.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Giang, H. T. ., Ngọc, P. T. ., Linh, N. T. T. ., Thắm, N. T. ., Thảo, P. T. P. ., Hà, T. T. T. ., & Dũng, L. V. . (2022). Thực trạng tai nạn lao động và một số yếu tố liên quan của người lao động tại làng nghề đúc đồng xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 122–129. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/540

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>