Thực trạng chất lượng giấc ngủ của sinh viên Y đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Phương Thanh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/49

Từ khóa:

Chất lượng giấc ngủ, sinh viên Y, Hải Phòng

Tóm tắt

Sinh viên y khoa được coi là đối tượng đặc biệt dễ gặp các vấn đề liên quan đến giấc ngủ do áp lực trong học tập cũng như đặc thù của sinh viên y khi đi trực tại các bệnh viện. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu là mô tả thực trạng chất lượng giấc ngủ ở sinh viên y đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 407 sinh viên đa khoa trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2020 cho thấy có 44,5% sinh viên có chất lượng giấc ngủ kém. Tỉ lệ chất lượng giấc ngủ kém cao nhất là ở sinh viên Y3 (63,1%). Tỉ lệ chất lượng giấc ngủ kém thấp nhất ở các khối sinh viên Y2 (36,7%) và Y1 (38,7%). Thời gian ngủ trung bình môi đêm của sinh viên là 6,2 giờ. Thời gian ngủ trung bình thấp nhất ở khối sinh viên năm 3 là 6,2 giờ. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy nhà trường cần quan tâm hơn đến chế độ học tập, nghỉ ngơi của sinh viên y các khối, đặc biệt sinh viên năm thứ 3, giúp cải thiện chất lượng ngủ của sinh viên Y

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Thuận, H. T. ., Thanh, N. T. P. ., Hùng, N. Q., & Linh, N. T. T. . (2021). Thực trạng chất lượng giấc ngủ của sinh viên Y đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 203–209. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/49

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>