Một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của sinh viên y đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Phương Thanh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/365

Từ khóa:

Chất lượng giấc ngủ, sinh viên Y, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 407 sinh viên y đa khoa của trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng giấc ngủ kém có liên quan với: Ảnh hưởng của học tập (học tập căng thẳng hoặc rất căng thẳng (OR = 1,98; 95% CI :1,28 - 2,08), đi trực nhiều hơn 4 buổi/tháng (OR = 2,4; 95% CI: 1,46 - 3,96)), thời gian ngủ (ngủ không đủ giấc (OR = 11,11; 95% CI :5,57 - 22,18); ngủ muộn từ 0h (OR = 3,98; 95% CI :2,46 - 6,16)), thói quen sinh hoạt như dùng chất kích thích (OR = 2,67; 95% CI :1,74 - 4,12). Từ kết quả trên, nhà trường cần tăng cường truyền thông về lợi ích việc ngủ sớm dậy sớm, tác hại của việc dùng chất kích thích, bên cạnh đó tổ chức các hoạt động ngoại khóa để sinh viên có cơ hội tham gia, giao lưu, giảm căng thẳng sau giờ học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Thuận, H. T. ., Thanh, N. T. P. ., Ngọc, N. T. M. ., & Linh, N. T. T. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của sinh viên y đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 163–169. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/365

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>