Thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp của nông dân trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Gia Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Trương Huỳnh Anh Khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Mai Ngân Giang Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Đình Dũng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Lê Đình Dương Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Trần Bình Thắng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Minh Tú Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Nhật Minh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Phạm Minh Đức Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Đặng Thị Anh Thư Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1436

Từ khóa:

Tai nạn thương tích, nông dân, tai nạn lao động nông nghiệp, tai nạn lao động

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành điều tra trên 434 người nông dân từ 7/2021 đến 6/2022 nhằm mô tả thực trạng tai nạn thương tích (TNTT) trong lao động nông nghiệp của nông dân trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc TNTT ở đối tượng nghiên cứu là 50,9%. Nguyên nhân gây TNTT chủ yếu do vật sắc nhọn gây ra chiếm đa số (58,8%); tiếp đến là ngã (29,9%). Các loại thương tích mắc phải chủ yếu là trầy xước (58,4%), gãy xương (16,7%), bong gân (13,6%). Vị trí tổn thương chủ yếu ở vai, cánh tay (56,6%); đùi, cẳng chân (32,6%). Tỷ lệ không điều trị TNTT chiếm 39,4%. TNTT ảnh hưởng lớn đến kinh tế của hộ gia đình chiếm 14,9%; ít ảnh hưởng chiếm 44,8%. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tai nạn thương tích nghề nghiệp ở nông dân còn cao. Cần tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ, tập trung nâng cao kiến thức và thực hành phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp cho nông dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Gia, N. T. ., Khoa, T. H. A. ., Giang, M. N. ., Dũng, N. Đình ., Dương, L. Đình ., Thắng, T. B. ., Tú, N. M. ., Minh, N. N. ., Đức, P. M. ., & Thư, Đặng T. A. . (2024). Thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp của nông dân trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 338–345. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1436

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>