Rối loạn cơ xương khớp và các yếu tố liên quan ở điều dưỡng, nữ hộ sinh và hộ lý tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế năm 2019

Các tác giả

  • Đinh Thị Mỹ Yên Khoa Y tế Công Cộng, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Đặng Thị Anh Thư Khoa Y tế Công Cộng, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Thanh Gia Khoa Y tế Công Cộng, Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/232

Từ khóa:

Rối loạn cơ xương khớp, điều dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ và mô tả các yếu tố liên quan đến mắc rối loạn cơ xương khớp (RLCXK) ở điều dưỡng, nữ hộ sinh và hộ lý đang công tác tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế năm 2019. Tiến hành khảo sát trên 240 điều dưỡng, nữ hộ sinh và hộ lý sử dụng bộ câu hỏi phát hiện RLCXK (The Nordic Musculoskeletal Questionnaire). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ có biểu hiện RLCXK trong 12 tháng qua và 7 ngày qua lần lượt là 78,3 % và 56,7%. Trong đó tỷ lệ có vị trí đau hay gặp nhất lần lượt là phần lưng dưới (61,3%), vùng cổ (60,0%), và vai (55,4%). Các yếu tố liên quan đến RLCXK bao gồm có tiền sử RLCXK, khoa, phòng làm việc, số ngày làm việc/tuần, mang/nâng/di chuyển vật liệu hay thiết bị nặng và làm việc ở tư thế khó chịu cúi/cong/vặn lưng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

28-04-2021

Cách trích dẫn

Yên, Đinh T. M., Thư, Đặng T. A. ., & Gia, N. T. . (2021). Rối loạn cơ xương khớp và các yếu tố liên quan ở điều dưỡng, nữ hộ sinh và hộ lý tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(4 Phụ bản), 155–162. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/232

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả