Mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu tại Việt Nam

Các tác giả

  • Phan Văn Sang Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Minh Tú Trường Đại học Y Dược Huế
  • Trần Bình Thắng Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/843

Từ khóa:

Hình ảnh cảnh báo, ý định bỏ thuốc lá, tác động, người trưởng thành

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh mô tả mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu tại Việt Nam. Nghiên cứu thứ cấp sử dụng bộ dữ liệu từ khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống phân tầng theo hai giai đoạn để tạo ra bộ dữ liệu đại diện quốc gia vào năm 2010 và điều tra nhắc lại vào năm 2015. Cỡ mẫu được thực hiện dựa trên 2775 những người hút thuốc lá điếu dựa trên 9,514 hộ gia đình được chọn. Sử dụng hình ảnh cảnh báo sức khỏe để đánh giá mức độ ý định bỏ thuốc lá. Kết quả cho thấy rằng: Hình ảnh cảnh báo đã làm giảm 67,6% số người hút thuốc lá tại Việt Nam. Về các yếu tố liên quan hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá gồm những người có ý định bỏ thuốc lá trong 12 tháng tới (OR = 3,0 - 95%KTC: 1,4 – 6,3), có ý định bỏ thuốc lá trong tháng tới (32,4 - 95%KTC:19,1 - 55,0). Kết quả cho thấy, hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc có tác động mạnh đến ý định từ bỏ thuốc lá. Cần tăng cường truyền thông bằng hình ảnh cảnh báo về tác hại của thuốc lá ở nơi tập trung đông dân cư trên các địa bàn trong cả nước Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-11-2022

Cách trích dẫn

Sang, P. V. ., Tú, N. M. ., & Thắng, T. B. . (2022). Mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(7), 72–79. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/843

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả