Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Nhi Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Cao Bá Thiên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Võ Thị Thu Hiền Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Hoàng Phương Yến Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Minh Tú Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Nhật Hòa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/643

Từ khóa:

Thực trạng, xử lý chất thải nguy hại, chất thải nguy hại hộ gia đình, sức khỏe

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình ở người dân thành phố Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 420 người dân từ 18 tuổi trở lên tại 4 phường thuộc thành phố Huế, bằng cách phỏng vấn dựa trên bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% người dân có sử dụng các sản phẩm phát sinh chất thải nguy hại và thải bỏ chất thải nguy hại. Nhóm chất có tính ăn mòn gồm pin, ắc quy, dung dịch thông cống, thuốc tẩy vim, thuốc tẩy quần áo chiếm tỷ lệ sử dụng cao nhất (94,0%) và được thải bỏ với tần suất hàng ngày nhiều nhất (17,2%). Hầu hết người dân không phân loại chất thải nguy hại với các loại rác thải khác (97,1%). Có 68,6% hộ gia đình thực hành chưa đạt trong việc xử lý chất thải nguy hại. Cần hướng dẫn người dân xử lý đúng cách chất thải nguy hại tại hộ gia đình, vận động người dân tích cực sử dụng các biện pháp hoặc sản phẩm thay thế cho những sản phẩm phát sinh chất thải nguy hại.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

19-07-2022

Cách trích dẫn

Nhi, N. T. C. ., Thiên, C. B. ., Hiền V. T. T. ., Hiền N. T. T. ., Yến, N. H. P. ., Tú, N. M. ., Hòa, N. T. N. ., & Hường, N. T. D. . (2022). Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3), 93–100. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/643

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>