Đánh giá các yếu tố liên quan thay đổi kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu trong nhóm tuổi từ 5 – 40, tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Các tác giả

 • Nguyễn Đình Lượng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đào Thế Anh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Hoàng Tiến Thanh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Bảo Triệu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Huỳnh Kim Mai Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Thùy Liên Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Tất Hòa Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Hoàng Thiệu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đoàn Thị Thanh Thủy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Trương Gia Linh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Hồng Quân Bệnh viện Ung bướu, Khánh Hòa
 • Trần Bình Thắng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Lay Myint Yoshida Đại học Nagasaki, Nhật Bản
 • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1404

Từ khóa:

Kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu, yếu tố liên quan, đường cong ROC, Khánh Hòa

Tóm tắt

Bệnh bạch hầu được phòng ngừa bằng vắc xin có chứa thành phần bạch hầu nhưng trong những năm gần đây tại Việt Nam đã có các đợt bùng phát dịch bệnh rải rác ở các tỉnh khu vực miền Trung. Nghiên cứu đã được thực hiện trên 1.195 đối tượng từ 5 – 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa với mục đích xác định các yếu tố liên quan đến thay đổi kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu. Phân tích đánh giá đường cong ROC dùng để dự báo hiệu quả của mô hình thông qua việc kiểm tra giá trị diện tích dưới đường cong (AUC). Kết quả cho thấy nhóm tuổi 5 - 10 tuổi có ngưỡng bảo vệ an toàn cao nhất (34,48%). Với AUC = 71,1% (KTC 95% [67,8% - 74,5%], p < 0,001); độ nhạy 55,8%; độ đặc hiệu 76,5% dựa trên phân tích đường cong ROC đã gợi ý phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu gồm chỉ số BMI (OR = 0,96), nhóm tuổi (thấp nhất nhóm 11 – 20 tuổi (OR = 0,18)) và khu vực sinh sống. Sớm có chiến lược can thiệp bằng tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu để bảo vệ cộng đồng ở từng nhóm tuổi và khu vực địa lý trên địa bàn tỉnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Lượng, N. Đình ., Anh, Đào T. ., Thanh, H. T. ., Triệu, N. B. ., Mai, H. K. ., Huy, L. X. ., Liên, L. T. ., Đông, N. T. ., Hòa, N. T. ., Thiệu, L. H. ., Thủy, Đoàn T. T. ., Linh, T. G. ., Quân, L. H. ., Thắng, T. B. ., Yoshida, L. M. ., & Hùng, Đỗ T. . (2024). Đánh giá các yếu tố liên quan thay đổi kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu trong nhóm tuổi từ 5 – 40, tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 79–87. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1404

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>