Tỷ lệ thực hành phòng bệnh COVID-19 và một số yếu tố liên quan ở nhóm thương lái tại chợ Xóm Mới, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Nhật Linh Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Trần Thị Thanh Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1428

Từ khóa:

COVID-19, thương lái, yếu tố liên quan, Khánh Hòa

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan làm ảnh hưởng đến thực hành phòng chống bệnh COVID-19 ở thương lái, nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 424 đối tượng thương lái tại chợ Xóm mới, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa trong thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Kết quả cho thấy nguy cơ thực hành không tốt các biện pháp phòng bệnh COVID-19 sẽ tăng lên 2,1 lần ở nhóm thương lái tuổi ≥ 40 tuổi (PR = 2,1; 95% KTC 1,3 - 3,3), 1,7 lần ở người có tôn giáo (PR = 1,7; 95% KTC 1,2 - 2,4), tăng 3,3, lần ở người đã kết hôn (PR = 3,3; 95% KTC 1,3 - 8,4), tăng 2,5 lần ở người có trình độ học vấn dưới trung học cơ sở (PR = 2,5; 95% KTC 1,8 - 3,2), tăng 1,6 lần ở người buôn bán các mặt hàng thực phẩm - tươi sống (PR = 1,6; 95% KTC 1,1 - 2,5), tăng 6,9 lần ở người có kiến thức chưa đầy đủ về bệnh COVID-19 (PR = 6,9; 95% KTC 4,4 - 10,8) và 4,7 lần ở người có thái độ chưa tích cực về bệnh COVID-19 (PR = 4,7; 95% KTC 3,3 - 6,5). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với (p < 0,05). Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành phòng bệnh COVID-19 của thương lái có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh và họ cũng có thể đặt những người khác có nguy cơ nhiễm COVID-19 với việc thực hành chưa tốt của họ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hà, N. T. T. ., Linh, T. N. ., & Thanh, T. T. . (2024). Tỷ lệ thực hành phòng bệnh COVID-19 và một số yếu tố liên quan ở nhóm thương lái tại chợ Xóm Mới, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 274–281. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1428

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>