Tuân thủ dùng thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Ngọc Hồi năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Hoàng Anh Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Trọng Hưng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Kiều Thị Hoa Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/417

Từ khóa:

Đái tháo đường týp 2, tuân thủ dùng thuốc, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Ngọc Hồi

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 220 người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Ngọc Hồi năm 2021 nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị dùng thuốc trên nhóm đối tượng này. Kết quả cho thấy 87,7% người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tuân thủ dùng thuốc. Trong tổng số 64 đối tượng quên thuốc có 71,9% đối tượng quên uống thuốc; 4,7% đối tượng quên thuốc tiêm; 23,4% đối tượng quên cả thuốc uống và thuốc tiêm. Lý do chính khiến đối tượng quên thuốc uống là: do bận và quên. Duy nhất chỉ có 1 đối tượng bỏ thuốc vì chuyển sang dùng thực phẩm chức năng. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi khuyến nghị cần tăng cường hướng dẫn và tư vấn cụ thể về tuân thủ điều trị cho người bệnh đái tháo đường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Hà, N. T. T. ., Anh, P. H. ., Hưng, N. T. ., & Hoa, K. T. . (2021). Tuân thủ dùng thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Ngọc Hồi năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 48–54. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/417

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>