Đánh giá tồn lưu kháng thể phòng bệnh sởi ở trẻ từ 5 đến 7 tuổi tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2020

Các tác giả

 • Nguyễn Bá Đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đặng Thị Thanh Huyền Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Hoàng Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội
 • Hoàng Hồng Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thành Trung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Trung Thành Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lý Thị Thúy Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đỗ Phương Loan Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Mai Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/135

Từ khóa:

Tồn lưu kháng thể, sởi, Trấn Yên, Yên Bái

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 271 trẻ có độ tuổi 5 đến 7 tuổi tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2020 với mục tiêu xác định tỷ lệ trẻ có nồng độ kháng thể đạt ngưỡng bảo vệ phòng bệnh sởi. Kết quả cho thấy, 100% trẻ có kháng thể bảo vệ phòng bệnh sởi (nồng độ IgG ≥200 mIU/ml), nồng độ IgG thấp nhất là 522 mIU/ml và cao nhất là 1.740,5 mIU/ml, giá trị trung bình nhân của nồng độ IgG sởi (GMC IgG) là 1.132,3 mIU/ml, trong đó 76% đối tượng đạt mức kháng thể cao (nồng độ IgG ≥1.000 mIU/ml). Trẻ từ 5 đến 7 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc xin có thành phần sởi có tỷ lệ đạt mức kháng thể cao nhiều hơn so với trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin này. Cần duy trì tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc xin sởi trong tiêm chủng thường xuyên và
triển khai rà soát tiền sử tiêm chủng vắc xin sởi khi nhập học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2021

Cách trích dẫn

Đoàn, N. B. ., Huyền, Đặng T. T. ., Vân, H. T. H. ., Mai, H. H. ., Hồng, D. T. ., Trung, N. T. ., Thành, T. T. ., Hà, N. T. T. ., Vân, L. T. T. ., Loan, Đỗ P. ., & Duyên, N. T. M. . (2021). Đánh giá tồn lưu kháng thể phòng bệnh sởi ở trẻ từ 5 đến 7 tuổi tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 58–65. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/135

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>