Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh HIV/AIDS điều trị ARV ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An năm 2021

Các tác giả

  • Lê Thị Quỳnh Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
  • Hoàng Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Văn Định Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
  • Nguyễn Song Hà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/428

Từ khóa:

Chất lượng cuộc sống, yếu tố liên quan, HIV/AIDS, WHOQOL-HIV BREF, Nghệ An

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 323 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhằm mô tả chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người có HIV tại tỉnh Nghệ An năm 2021. Dữ liệu được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp dựa vào bộ câu hỏi thiết kế sẵn và thang đo lường chất lượng cuộc sống WHOQOL-HIV BREF. Trên thang điểm từ 4 – 20, điểm số chất lượng cuộc sống trung bình của người nhiễm HIV/AIDS trong nghiên cứu này là 14,5 ± 1,8, điểm số chất lượng cuộc sống cao nhất ở lĩnh vực sức khỏe thể chất (15,4 ± 2,6) và mức độ độc lập (15,4 ± 2,4), thấp nhất ở lĩnh vực quan hệ xã hội (13,4 ± 2,1). Giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn và sống chung với người khác là các yếu tố liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của chất lượng cuộc sống của người nhiễm HIV. Nam giới, trình độ học vấn thấp hơn làm tăng điểm số lĩnh vực niềm tin cá nhân; Thất nghiệp là yếu tố làm giảm chất lượng cuộc sống ở nhiều lĩnh vực; Sống chung với người khác là yếu tố làm cải thiện điểm số ở lĩnh vực sức khỏe tinh thần.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

30-09-2021

Cách trích dẫn

Trang, L. T. Q. ., Vân, H. T. H. ., Định, N. V. ., & Hà, N. S. . (2021). Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh HIV/AIDS điều trị ARV ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 132–138. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/428

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả