Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022

Các tác giả

  • Phạm Bích Diệp Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Kim Bảo Giang Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Dương Tú Anh Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Phan Thị Hải Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lương Ngọc Khuê Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Diễm Hương Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Thị Quỳnh Trang Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1348

Từ khóa:

Học sinh, giáo viên, hút thuốc lá, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng về hành vi hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trong 2960 cán bộ, giáo viên của 53 trường trung học cơ sở và phổ thông tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên là 10,2% trong đó tỷ lệ nam và nữ hút thuốc lá là 28,4% và 1,5%. Trong số những người hút thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất là nhóm từ 50 tuổi (19,7%), hoặc làm việc ở vị trí quản lý (19,5%), hoặc đang giảng dạy chính về sức khoẻ (17,6%). Kết quả nghiên cứu này cho thấy, Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá cần tiếp tục có những nỗ lực hơn nữa để giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong cán bộ, giáo viên và thông qua đó giảm hút thuốc lá thụ động trong học sinh như đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức và đưa ra những chế tài giám sát và xử phạt những vi phạm đã được quy định trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-12-2023

Cách trích dẫn

Diệp, P. B. ., Giang, K. B. ., Anh, D. T. ., Hải, P. T. ., Khuê, L. N. ., Hương, N. T. D. ., Thảo, N. T. T. ., & Trang, L. T. Q. . (2023). Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(5), 56–62. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1348

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>