Tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở những người từ 50 tuổi trở lên tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Các tác giả

  • Trần Thị Thanh Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Tú Trang Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Phạm Mạnh Tường Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Hồ Thị Thuận Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Trần Thị Thu Phương Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/442

Từ khóa:

Tăng huyết áp, người từ 50 tuổi trở lên, yếu tố liên quan tăng huyết áp, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 305 người từ 50 tuổi trở lên tại một phường của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ tăng huyết áp (THA) và mô tả một số yếu tố liên quan ở những người từ 50 tuổi trở lên tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiền THA là 22,6%; THA là 31,5%, trong đó THA độ 1, độ 2 và độ 3 lần lượt là 25,5%; 7,9% và 2,0% và có tới 42,1% số người bị THA không biết mình đã bị THA. Một số yếu tố như Tuổi đời, giới tính, tiền sử gia đình, tình trạng nghiện rượu, nghiện thuốc lá, thói quen ăn mặn, ít hoạt động thể lực và có đái tháo đường (ĐTĐ) kèm theo là những yếu tố góp phần làm gia tăng tỷ lệ THA ở cộng đồng này. Nghiên cứu đã cho thấy người dân sống ở khu vực trung tâm thành phố, có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế thường xuyên vẫn có tỷ lệ THA và tiền THA khá cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Thanh , T. T. ., Trang, N. T. T. ., Tường, P. M. ., Thuận, H. T. ., & Phương, T. T. T. . (2021). Tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở những người từ 50 tuổi trở lên tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 102–107. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/442