Tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở những người từ 50 tuổi trở lên tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Các tác giả

  • Trần Thị Thanh Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Phạm Thị Minh Ngân Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Hồ Thị Thuận Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Trần Thị Thu Phương Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Tú Trang Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/441

Từ khóa:

Tăng huyết áp, yếu tố liên quan tăng huyết áp, người từ 50 tuổi trở lên, EaH’Leo, Đắk Lắk

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 346 người từ 50 tuổi trở lên tại xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2020. Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ tăng huyết áp (THA) và mô tả một số yếu tố liên quan với THA ở những người từ 50 tuổi trở lên tại địa bàn nghiên cứu. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiền THA là 13,3%; có THA là 48,0%, trong đó THA độ 1, độ 2 và độ 3 lần lượt là 27,5%; 15,3% và 5,2%; có tới 54,8% số người bị THA không biết mình bị THA. Một số yếu tố như tuổi cao, tiền sử THA gia đình, thói quen nghiện rượu, nghiện thuốc lá, ăn mặn, thừa cân béo phì, có vòng eo lớn và trên cơ địa đái tháo đường (ĐTĐ) là những yếu tố góp phần làm gia tăng tỷ lệ THA ở cộng đồng này. Nghiên cứu đã cho thấy dân số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế thấp vẫn có tỷ lệ THA khá cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Thanh, T. T. ., Ngân, P. T. M. ., Thuận, H. T. ., Phương, T. T. T. ., & Trang, N. T. T. . (2021). Tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở những người từ 50 tuổi trở lên tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 96–101. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/441