Một số đặc điểm dịch tễ học của các ca bệnh COVID-19 tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai, giai đoạn tháng 1 đến tháng 9 năm 2021

Các tác giả

  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Lê Mạnh Hùng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Ngô Thị Tú Thủy Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thị Hoàng Oanh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nay Phi La Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1425

Từ khóa:

COVID-19, dịch tễ, Tây Nguyên, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 9/2021 là giai đoạn Tây Nguyên chưa được tiêm vắc xin COVID-19 đại trà, đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại Tây Nguyên từ tháng 7/2021 với nguyên nhân chính là từ làn sóng di cư từ các tâm dịch phía Nam về. Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh COVID-19 tại Tây Nguyên giai đoạn này, thiết kế mô tả cắt ngang, thực hiện tại 03 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Kết quả cho thấy đa số các ca bệnh ở độ tuổi 18 - 49 (61,7 %). Có 57% số ca bệnh là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ nam và nữ trong số mắc là tương đương nhau. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 chiếm 1% và tỷ lệ ca có bệnh nặng là 4,4%. Yếu tố liên quan đến bệnh nặng và tử vong là: Chưa được tiêm vắc xin Td, người có bệnh lý nền, người cao tuổi. Đặc biệt những người không tiêm vắc xin Td trong vòng 1 năm trước khi mắc có tỷ lệ bị bệnh nặng và tử vong gấp 6,9 lần so với người đã tiêm vắc xin Td (p < 0,01). Kết quả nghiên cứu cho thấy cần có những nghiên cứu sâu hơn về vai trò của vắc xin Td đối với tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 để có những định hướng mới trong phòng chống COVID-19.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Chiến, V. C. ., Hùng, N. L. M. ., Thủy, N. T. T. ., Oanh, T. T. H. ., & La, N. P. . (2024). Một số đặc điểm dịch tễ học của các ca bệnh COVID-19 tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai, giai đoạn tháng 1 đến tháng 9 năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 251–258. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1425

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>