Đặc điểm gen độc lực và tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ hải sản tại một số nhà hàng ở thành phố Nha Trang

Các tác giả

  • Hoàng Thị Ái Vân Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đào Thị Vân Khánh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Lê Quốc Phong Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đinh Văn Quang Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trần Thị Thùy Nga Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1401

Từ khóa:

V. parahaemolyticus, hải sản, gen độc lực, kháng kháng sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định đặc điểm các gen độc lực bằng kỹ thuật multiplex- PCR và phân tích tính nhạy cảm kháng sinh bằng kỹ thuật kháng sinh đồ của các chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus phân lập từ 200 mẫu hải sản tại một số nhà hàng ở Nha Trang năm 2019 - 2020. Kết quả cho thấy có 26% số mẫu chứa vi khuẩn V. parahaemolyticus. Trong số này, 100% chủng V. parahaemolyticus mang gen tlh, 3,8% chủng mang gen tdh, tuy nhiên không có chủng nào mang gen trh. Các chủng V. parahaemolyticus kháng cao nhất với streptomycin (100%). Ngoài ra, tỷ lệ V. parahaemolyticus kháng với ampicillin, kanamycin, tetracycline và piperacillin lần lượt là 11,5%, 7,7%, 5,8% và 3,9%. Những phát hiện của chúng tôi cho thấy việc tiêu thụ các loại hải sản tươi sống không được nấu chín tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với những người có hệ miễn dịch suy giảm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Vân, H. T. Ái ., Khánh, Đào T. V. ., Phong, L. Q. ., Quang, Đinh V. ., Nga, T. T. T. ., & Hùng, Đỗ T. . (2024). Đặc điểm gen độc lực và tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ hải sản tại một số nhà hàng ở thành phố Nha Trang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 52–59. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1401

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>