Đặc điểm dịch tễ học các ca tử vong do bệnh dại và rào cản trong công tác phòng, chống bệnh dại tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, 2016 – 2021

Các tác giả

  • Lê Hoàng Thiệu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hoàng Tiến Thanh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Đình Lượng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hà Tuấn Anh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đào Thế Anh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1402

Từ khóa:

Bệnh dại, rào cản, phòng chống bệnh dại

Tóm tắt

Bệnh dại gây tử vong cao ở khu vực miền Trung và còn nhiều rào cản trong phòng, chống bệnh dại. Thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính để mô tả đặc điểm dịch tễ học các ca tử vong do bệnh dại và rào cản trong phòng, chống bệnh dại năm 2016 – 2021 tại miền Trung. Phân tích hồi cứu 49 ca tử vong do bệnh dại thu thập theo hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người của Bộ Y tế. Phỏng vấn sâu 67 cán bộ phụ trách dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, đơn vị Thú y. Kết quả tỷ lệ tử vong do bệnh dại trên 100.000 dân là 0,41 ca/100.000, số ca tử vong trung bình 7 ca/năm (5 – 12 ca). Trong 49 ca tử vong, nhóm tuổi 15 – 59 tuổi (59,2%), nghề nghiệp nông, nương rẫy (49,0%), 47 ca (96,0%) không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, 2 ca (4,0%) đi tiêm muộn, nguyên nhân không đi tiêm do chủ quan (91,8%), không biết phải đi tiêm (8,2%). Rào cản trong phòng, chống bệnh dại là do thiếu nhân lực chuyên trách, chưa quản lý và tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó thả  rông, người dân chủ quan không đi tiêm phòng sau phơi nhiễm. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông về bệnh dại, đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách dại.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thiệu, L. H. ., Thanh, H. T. ., Lượng, N. Đình ., Anh, H. T. ., Anh, Đào T., & Hùng, Đỗ T. . (2024). Đặc điểm dịch tễ học các ca tử vong do bệnh dại và rào cản trong công tác phòng, chống bệnh dại tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, 2016 – 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 60–68. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1402

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>