Ung thư đại trực tràng sàng lọc bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh và một số yếu tố liên quan năm 2020

Các tác giả

  • Lê Văn Tâm Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thanh Bình Đại học Trà Vinh
  • Nguyễn Thành Chung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thúy Quỳnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hồng Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lại Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Diễm Trinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Mạnh Tuân Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Minh Khoa Phòng khám đa khoa Âu Châu - Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1168

Từ khóa:

Ung thư đại trực tràng, yếu tố liên quan, sàng lọc, Trà Vinh

Tóm tắt

Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 12/ 2020 trên 1843 đối tượng từ 40 tuổi trở lên trên 30 xã được chọn dựa trên phương pháp lấy mẫu cụm nhiều bậc tại tỉnh Trà Vinh, nhằm xác định tỉ lệ ung thư đại trực tràng sàng lọc bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh và một số yếu tố liên quan. Kết quả ghi nhận tỉ lệ đối tượng nghiên cứu có xét nghiệm sàng lọc bệnh lý đại trực tràng dương tính là 10,9%. Các yếu tố như tuổi, hoạt động thể lực, chế độ ăn rau quả, tần suất ăn thịt đỏ, tần suất ăn thức ăn chiên/xào và tần suất ăn thịt nướng có mối liên quan và làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Việc đánh giá chính xác các hành vi nguy cơ là cần thiết và là tiền đề quan trọng cho các chương trình can thiệp thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Tâm, L. V. ., Bình, N. T. ., Chung, N. T. ., Quỳnh, N. T. ., Nga, L. H. ., Minh, L. T. ., Trinh, L. T. D. ., Tuân, N. M. ., & Khoa, P. M. . (2023). Ung thư đại trực tràng sàng lọc bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh và một số yếu tố liên quan năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 179–186. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1168

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>