Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ và dấu hiệu nghiện internet của học sinh hai trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn và An Dương tại Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Hải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Khánh Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đào Văn Tùng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/970

Từ khóa:

Chất lượng giấc ngủ, nghiện internet, học sinh, trung học phổ thông

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ (CLGN) và dấu hiệu nghiện internet của học sinh hai trường trung học phổ thông (THPT) Lê Quý Đôn và An Dương tại Hải Phòng năm 2022, có sử dụng các bộ công cụ: 1) thang đo PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index – đánh giá CLGN), 2) bộ công cụ IAT (Internet Addiction Test – sàng lọc dấu hiệu nghiện Internet) và 3) bộ câu hỏi nhân khẩu học. Kết quả cho thấy, trong số 650 học sinh tham gia nghiên cứu, tỉ lệ học sinh có CLGN kém là 53,08%, tỉ lệ này ở học sinh nữ là 60,34%; 29,08% học sinh có dấu hiệu nghiện internet. Các yếu tố: giới tính nữ, có dấu hiệu nghiện internet, có ngủ trưa, rất nhiều áp lực học tập liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng CLGN kém với OR lần lượt là 2,54; 1,79; 0,62 và 2,85. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số yếu tố làm tăng nguy cơ nghiện internet có ý nghĩa thống kê ở học sinhTHPT gồm: Giới tính nữ, có CLGN kém, sử dụng internet ± 3h/ngày, rất nhiều áp lực học tập và không tập thể dục (OR lần lượt là 1,63; 1,88; 2,25; 1,55 và 2,13).Tình trạng CLGN kém, nghiện internet đang ngày càng phổ biến trên học sinh THPT và cần được nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện những tình trạng này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hải, N. T. ., Đức N. Q. ., Linh, V. K. ., & Tùng, Đào V. . (2023). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ và dấu hiệu nghiện internet của học sinh hai trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn và An Dương tại Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 4. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/970

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>