Mức ý nghĩa của can thiệp dược lâm sàng trên một số vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Các tác giả

 • Hoàng Thị Phương Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Lê Bá Hải Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thảo Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Võ Thị Hà Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nông Mạnh Tú Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Đặng Nguyệt Hà Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Nguyễn Thành Hải Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Nguyễn Huy Tuấn Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Đức Hà Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Trí Hiếu Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Hoàng Văn Bình Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Liên Hương Trường Đại học Dược Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1233

Từ khóa:

Vấn đề liên quan đến thuốc, can thiệp dược lâm sàng, CLEO

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả khái quát các vấn đề liên quan đến thuốc (DRP – Drug related problems) trong quá trình kê đơn thuốc điều trị ung thư tại khoa Phụ Ung thư và mức ý nghĩa của các can thiệp dược lâm sàng (PI – pharmacist intervention) thực hiện bởi dược sĩ thông qua thang phân loại CLEO. Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang trên các DRP và PI được thực hiện bởi dược sĩ tại khoa Phụ Ung thư Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1/7/2022 đến 31/12/2022. Kết quả cho thấy 65 DRP và PI có đủ thông tin để đánh giá, 70% bệnh nhân có chẩn đoán ung thư buồng trứng, thuốc có liên quan đến các DRP nhiều nhất là carboplatin (46,2%). DRP về liều dùng chiếm 87,7%, 26,2% PI ghi nhận sự thay đổi hành vi của bác sĩ trong thực hành lâm sàng. 52,3% PI có tác động lâm sàng ở mức ngăn ngừa nhập viện hoặc thương tật vĩnh viễn; 49,2% PI làm giảm chi phí thuốc điều trị và 69,2% PI tác động có lợi về mặt tổ chức/vận hành. Các PI được đánh giá có tác động tích cực về cả lâm sàng, kinh tế và tổ chức. Do đó, cần tăng cường hoạt động dược lâm sàng trên bệnh nhân ung thư phụ khoa để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Phương, H. T. ., Hải, L. B. ., Thảo, N. T. ., Hà, V. T. ., Tú, N. M. ., Hà, Đặng N. ., Hải, N. T. ., Tuấn, N. H. ., Hà, N. Đức ., Hiếu, P. T. ., Bình, H. V. ., & Hương, N. T. L. . (2023). Mức ý nghĩa của can thiệp dược lâm sàng trên một số vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 105–112. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1233

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>