Tương quan giữa tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và nguồn nhân lực y tế tuyến xã, huyện tại tỉnh Long An, năm 2021 - 2022

Các tác giả

  • Huỳnh Minh Phúc Sở Y tế tỉnh Long An
  • Bùi Quốc Dũng Sở Y tế tỉnh Long An
  • Trần Thị Phương Thảo Sở Y tế tỉnh Long An
  • Trần Thị Thanh Tuyền Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
  • Huỳnh Hữu Dũng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An
  • Nguyễn Văn Hoàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An
  • Trần Kim Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An
  • Phạm Văn Hậu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, TP. Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/945

Từ khóa:

COVID-19, vắc xin phòng COVID-19, Nhân lực y tế, Long An

Tóm tắt

COVID-19 đang là vấn đề y tế công cộng toàn cầu và độ bao phủ vắc xin là 1 trong những biện pháp phòng chống. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả thực trạng tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 tại tỉnh Long An từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 và đánh giá mối tương quan của tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 với nguồn nhân lực y tế cơ sở. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trung bình ± độ lệch chuẩn ở các huyện có mũi 1 là 100%; mũi 2 là 99% ± 1; mũi 3 là 78% ± 6 và mũi 4 là 44% ± 9,2. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin COVID-19 có tương quan mạnh có ý nghĩa thống kê với số lượng nhân viên y tế tuyến xã với mũi 1 (r = 0,85; KTC95%: 0,60 - 0,95), mũi 2 (r = 0,86; KTC95%: 0,62 - 0,95), mũi 3 (r = 0,86; KTC95%: 0,63 - 0,95) và mũi 4 (r = 0,75; KTC95%: 0,40 - 0,91). Nguồn nhân lực y tế tuyến xã đóng vai trò lớn trong tỷ lệ tiêm phòng vắc xin COVID-19. Cơ quan chức năng cần quan tâm hơn đến nhân lực y tế tuyến xã để các chương trình mục tiêu y tế đạt kết quả tốt và cần có những nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố quyết định đến tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Phúc, H. M. ., Dũng, B. Q. ., Thảo, T. T. P. ., Tuyền, T. T. T. ., Dũng, H. H. ., Hoàng, N. V. ., Nhi, T. K. ., & Hậu, P. V. . (2023). Tương quan giữa tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và nguồn nhân lực y tế tuyến xã, huyện tại tỉnh Long An, năm 2021 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 94–101. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/945

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả