Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 175, năm 2020

Các tác giả

  • Phạm Văn Hậu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Cẩm Tiên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Hà Nội
  • Trần Viết Hoàng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 175, Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/78

Từ khóa:

Sự hài lòng của người bệnh, y học cổ truyền, Bệnh nhân nội trú

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu mô tả sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 175, năm 2020. Qua điều tra trực tiếp 165 người bệnh về sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 175 trong năm 2020 bằng bộ câu hỏi cho thấy: Tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 52,2  12,8 tuổi, nhỏ nhất là 21 tuổi và lớn nhất là 78 tuổi. Tỷ lệ theo giới và nhóm tuổi tương đương nhau. Người bệnh đánh giá sự hài lòng ở mức rất tốt (80,0%) hoặc tốt (18,9%), cao nhất ở câu hỏi “Được bác sỹ thăm khám, động viên” gần như tuyệt đối. Trong 5 tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì tỷ lệ người bệnh hài lòng cao nhất ở tiêu chí “khả năng tiếp cận”. Một tỷ lệ đáng kể người bệnh không hài lòng nhất ở tiêu chí “cơ sở vật chất” liên quan đến nhà vệ sinh cũng như chi phí dịch vụ y tế. Điểm trung bình theo 5 tiêu chí của Bộ Y tế là 4,79 điểm. Theo thứ tự thấp dần là thái độ ứng xử (4,88 điểm), cung cấp dịch vụ (4,80 điểm), tính minh bạch thông tin (4,78 điểm), cơ sở vật chất (4,77 điểm) và khả năng tiếp cận (4,72 điểm). Bệnh viện nên duy trì và cải thiện hơn nữa để thu hút bệnh nhân nhiều hơn cũng như nâng cao kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Hậu, P. V. ., Tiên, L. C. ., & Hoàng, T. V. . (2021). Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 175, năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 83–88. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/78

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc