Phát hiện một số họ vi rút gây bệnh trên người có nguồn gốc từ quần thể chuột hoang dã tại Thạch thất, Hà Nội, 2020 - 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Trà Giang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Đức Thịnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/837

Từ khóa:

Chuột, Thạch Thất, vi rút

Tóm tắt

Chuột được coi là ổ chứa tự nhiên của một số vi rút gây bệnh cho con người đang trở thành mối lo ngạimcho hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Nghiên cứumđược thực hiện nhằm phát hiện vật liệu di truyền của một số họ vi rút trên quần thể chuột tại Thạch Thất, Hà Nội. Trong nghiên cứu này, 105 con chuột đã được thu thập tại Thạch Thất, Hà Nội bằng bẫy lồng. Với phương pháp phân loại hình thái học, tại Thạch Thất ghi nhận có 3 loài chuột. Trong đó chiếm ưu thế là chuột cống Rattus norvegicus với 84 con (chiếm 80%), tiếp đến chuột nhà Rattus tanezumi 16 con (15%) và chuột chù Suncus murinus 5 con (5%). Chuột được bắt chủ yếu tạị chợ (81%). Qua phân tích 210 mẫu hầu họng và mẫu phết hậu môn bằng phương pháp PCR phát hiện 9% số mẫu dương tính với vi rút. Trong đó, tại cả 2 vị trí đều ghi nhận sự có mặt của vi rút. Cả 3 họ vi rút Coronaviridae, Paramyxoviridae, Filoviridae và vi rút Influenza A đều được tìm thấy trên các mẫu bệnh phẩm từ chuột trong nghiên cứu này. Do vậy, cần có nghiên cứu tiếp theo để xác định loại vi rút, khả năng lây lan của vi rút và mức độ phơi nhiễm của con người với quần thể chuột.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-11-2022

Cách trích dẫn

Giang, N. T. T. ., Dược, V. T. ., Thịnh, N. Đức ., Dương, T. N. ., & Nam, V. S. . (2022). Phát hiện một số họ vi rút gây bệnh trên người có nguồn gốc từ quần thể chuột hoang dã tại Thạch thất, Hà Nội, 2020 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(7), 9–16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/837

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>