Thực trạng nhân lực, vật tư - trang thiết bị để đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi tại một huyện miền núi phía Bắc năm 2020

Các tác giả

  • Trần Thị Lan Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Công Luật Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Văn Khang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hải Đăng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • An Hồng Liên Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội; Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/806

Từ khóa:

Chiến dịch tiêm chủng, điểm tiêm chủng, miền núi phía bắc, an toàn tiêm chủng

Tóm tắt

Sẵn sàng vật tư - trang thiết bị (VT-TTB) và nhân lực tại điểm tiêm chủng (ĐTC) là rất quan trọng để bảo đảm an toàn và chất lượng tiêm chủng, đặc biệt trong các chiến dịch tiêm chủng khu vực miền núi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại toàn bộ 16 ĐTC nhằm mô tả thực trạng VT-TTB, nhân lực tại ĐTC trong chiến dịch tiêm vắc xin bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi tại huyện miền núi Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trong tháng 12 năm 2020. Thực hiện phỏng vấn sâu trưởng trạm y tế tại những ĐTC không đạt yêu cầu nhằm xác định nguyên nhân ĐTC không đạt. Kết quả, 15 ĐTC (94%) đủ nhân lực, 9 ĐTC (56%) đủ VT-TTB. Tám ĐTC (46%) không đủ thuốc, vật tư theo quy định trong hộp thuốc cấp cứu phản vệ do trưởng trạm y tế không biết tình trạng này hoặc cho rằng phản vệ rất hiếm gặp. Bảy ĐTC (46%) không đạt yêu cầu sắp xếp các khu vực tại điểm tiêm do cán bộ y tế không biết phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra khi không tuân thủ quy định này. Cần chú trọng nội dung về nguyên nhân, cách giảm thiểu phản ứng sau tiêm chủng khi tập huấn về an toàn tiêm chủng cho cán bộ tuyến cơ sở và tăng cường vai trò giám sát của trưởng trạm y tế tại ĐTC trong tiêm chủng chiến dịch.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Anh, T. T. L. ., Luật, N. C. ., Khang, P. V. ., Đăng, L. H. ., Liên, A. H. ., Thái, P. Q. ., Dương, T. N. ., & Hồng, D. T. . (2022). Thực trạng nhân lực, vật tư - trang thiết bị để đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi tại một huyện miền núi phía Bắc năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 135–142. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/806

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.