Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Bùi Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Trọng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/55

Từ khóa:

Viêm gan B sơ sinh, tiêm phòng viêm gan B sơ sinh, An Lão

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu trên 190 bà mẹ có con dưới 3 tháng tuổi hiện đang sinh sống tại 3 xã Tân Dân, Thái Sơn, An Thắng của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng năm 2019 – 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại 3 xã trên là 93,7%. Trong số đó, có 60,7% trẻ được tiêm trong vòng 12 giờ đầu sau sinh, còn lại được tiêm sau sinh 12-24 giờ. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh gồm: Bà mẹ có thái độ đúng về việc tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh cho trẻ; bà mẹ được nhận tư vấn của cán bộ y tế và sự đồng thuận của gia đình về việc tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh cho trẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Hương, B. T. ., Giang, H. T. ., Trọng, N. Q. ., Chính, N. Q. ., & Linh, N. T. T. . (2021). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 218–226. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/55

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.