Thực trạng và mong muốn tiêm vắc xin trước khi mang thai của phụ nữ đã kết hôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Các tác giả

  • Phùng Phương Nha Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định; Trường Đại học Y Dược Huế
  • Hồ Thị Thanh Thảo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định; Trường Đại học Y Dược Huế
  • Trần Văn Quốc Cường Trường Đại học Y Dược Huế; Bệnh viện Trung ương Huế
  • Hồ Thị Diệu Linh Trường Đại học Y Dược Huế; Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng
  • Nguyễn Thị Thảo Ngân Trường Đại học Y Dược Huế; Bệnh viện Đa khoa Bình Định
  • Nguyễn Văn Hòa Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1420

Từ khóa:

Vắc xin, trước khi mang thai, phụ nữ đã kết hôn, độ tuổi sinh đẻ

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 930 phụ nữ đã kết hôn từ 18 - 35 tuổi nhằm xác định tỷ lệ, mong muốn tiêm vắc xin trước khi mang thai. Sử dụng chọn mẫu theo nhiều giai đoạn, chọn chủ đích 3 huyện theo vùng sinh thái (TP Huế, Phong Điền, Phú Vang), chọn ngẫu nhiên 2 xã/huyện, mỗi xã chọn ngẫu nhiên đơn người được điều tra. Kết quả cho thấy 11,8% phụ nữ đã tiêm vắc xin trước khi mang thai, tỷ lệ cho từng loại vắc xin (Viêm gan B, cúm, thủy đậu, sởi - quai bị - rubella) lần lượt là 7,2%, 6,5%, 5,1%, 9,1%. Mong muốn tiêm vắc xin trước khi mang thai là 30,3% trên toàn bộ người được phỏng vấn và 72,1% trên người có dự định mang thai. Việc đã tiêm vắc xin có mối liên quan với phụ nữ sống tại Phong Điền, trên 30 tuổi, trình độ học vấn trên trung học cơ sở, nghề nghiệp là lao động trí óc, mang thai 1 - 2 lần và từng đi khám tiền sản (p < 0,05). Phụ nữ sống tại Phú Vang, dưới 30 tuổi, trình độ học vấn trên trung học cơ sở, mang thai 1 - 2 lần, từng đi khám tiền sản, có nhận thức đúng về tiêm vắc xin trước khi mang thai liên quan đến việc có mong muốn tiêm vắc xin của đối tượng (p < 0,05). Cần tăng cường thực hiện chương trình giáo dục sức khoẻ tiền sản nhằm tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin trước khi mang thai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Nha, P. P. ., Thảo, H. T. T. ., Cường, T. V. Q. ., Linh, H. T. D. ., Ngân, N. T. T. ., & Hòa, N. V. . (2024). Thực trạng và mong muốn tiêm vắc xin trước khi mang thai của phụ nữ đã kết hôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 209–216. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1420

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả