Một số yếu tố liên quan đến hiệu giá kháng thể phòng bệnh sởi ở trẻ từ 5 đến 7 tuổi tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2020

Các tác giả

  • Trần Trung Thành Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Bá Đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Thị Thanh Huyền Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Hồng Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thành Trung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/415

Từ khóa:

Hiệu giá kháng thể, sởi, Yên Bái, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Hiệu giá kháng thể kháng sởi là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng bảo vệ của cơ thể ngăn ngừa nguy cơ mắc sởi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến hiệu giá kháng thể phòng bệnh sởi của 271 trẻ từ 5 - 7 tuổi, không thuộc đối tượng được triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho trẻ 1 - 5 tuổi giai đoạn 2018 - 2019, tại 5 xã (Việt Hồng, Y Can, Cổ Phúc, Quy Mông, Hồng Ca) thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bái từ tháng 1 - 10/2020. Kết quả mô hình hồi quy đơn biến, các yếu tố nhân khẩu học, tiền sử tiêm vắc xin sởi, nghề nghiệp và trình độ học vấn của mẹ có liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) với mức nồng độ kháng thể sởi của trẻ. Kết quả mô hình hồi quy đa biến cho thấy, nơi ở (xã) và tiền sử tiêm vắc xin sởi liên quan với hiệu giá kháng thể phòng bệnh sởi có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Các trẻ đã tiêm từ 2 mũi vắc xin sởi có Hiệu giá kháng thể bảo vệ gấp 3,7 lần trẻ chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin với OR = 3,7; 95%CI: 1,62 - 8,54. Các trẻ tại Thị trấn Cổ Phúc có Hiệu giá kháng thể sởi cao gấp 2,2 lần so với các trẻ sống tại các xã khác với OR = 2,2; 95%CI: 1,22 - 3,89.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Thành, T. T. ., Đoàn, N. B. ., Huyền, Đặng T. T. ., Mai, H. H. ., Hồng, D. T. ., Trung, N. T. ., & Hà, N. T. T. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến hiệu giá kháng thể phòng bệnh sởi ở trẻ từ 5 đến 7 tuổi tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 30–39. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/415

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>