Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Thương Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Hoàng Thị Thảo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Minh Trâm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Hoàng Ánh Linh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Đặng Thị Thanh Thủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Văn Tình Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Đặng Thị Anh Thư Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/381

Từ khóa:

Thực trạng, đồ nhựa dùng một lần, sức khỏe, thành phố Huế

Tóm tắt

Nhằm mô tả thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân thành phố Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 820 người dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% người dân có sử dụng đồ nhựa dùng một lần hàng ngày, trong đó túi nilon chiếm tỷ lệ cao nhất (92,8%). Trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 5,3 túi nilon/ngày. Có tới 58,7% người dân có thói quen tái sử dụng đồ nhựa dùng một lần, chai nhựa là loại được tái sử dụng nhiều nhất (89,6%). Tỷ lệ người dân có thực hành chưa đạt trong việc phòng chống tác hại của đồ nhựa dùng một lần là 64,6%. Tuổi, trình độ học vấn, gia đình có
trẻ em dưới 5 tuổi và kiến thức về tác hại của đồ nhựa dùng một lần đến sức khỏe có liên quan đến thực hành phòng chống tác hại của đồ nhựa dùng một lần. Tóm lại, đồ nhựa dùng một lần đang có mặt ở khắp mọi nơi. Nó đã và đang trở thành mối đe dọa không chỉ đối với môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Cần phải có biện pháp để loại bỏ và phòng chống tác hại của chúng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Thương, N. T. M. ., Thảo, H. T. ., Trâm, N. T. M. ., Linh, H. Ánh ., Thủy, . Đặng T. T. ., Tình, N. V. ., Thư, . Đặng T. A. ., & Hường, N. T. D. . (2021). Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 105–113. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/381

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả