Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ của người dân tại một xã đồng băng ven biển Miền Trung Việt Nam năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phương Thảo Trường đại học Y Dược Huế
  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/216

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, biến đổi khí hậu, sức khỏe

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những mối đe dọa lớn nhất đến sức khỏe của con người trên toàn cầu trong thế kỷ 21. Nhằm đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống tác động của BĐKH đến sức khỏe của người dân thuộc vùng đồng bằng ven biển, nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được tiến hành trên 410 người dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người dân đạt kiến thức chung về BĐKH là 38,8% và chỉ 12,0% người dân có kiến thức đầy đủ về tác động của BĐKH đến sức khỏe. 42,4% người dân có thái độ đạt về các vấn đề sức khỏe liên quan đến BĐKH và 12,4% số người được phỏng vấn có kỹ năng tốt về phòng chống các vấn đề sức khỏe liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tỷ lệ người dân hiểu biết đầy đủ về BĐKH, tác động của BĐKH đến sức khỏe cũng như có hành động thích ứng và phòng ngừa tác động của BĐKH đến sức khỏe vẫn còn khá thấp nên việc tuyên truyền và vận động người dân nâng cao kiến thức, thái độ và hành động về vấn đề này là cần thiết.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

28-04-2021

Cách trích dẫn

Thảo, N. T. P., & Hường, N. T. D. . (2021). Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ của người dân tại một xã đồng băng ven biển Miền Trung Việt Nam năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(4 Phụ bản), 28–37. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/216

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả