Một số yếu tố liên quan đến thừa cân – béo phi ở học sinh trương Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Uông Bí, Quảng Ninh năm 2019

Các tác giả

  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Huy Quyến Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/36

Từ khóa:

Thừa cân, béo phì, yếu tố liên quan, trường Trung học cơ sở, Quảng Ninh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 460 đối tượng là học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019 nhằm mục tiêu mô tả một số yếu tố liên quan đến thừa cân – béo phì (TC-BP) ở học sinh. Học sinh được cân, đo chiều cao bằng phương pháp nhân trắc học. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân béo phì có ý nghĩa thống kê gồm giới tính, ăn thêm bữa phụ, ăn thêm bữa phụ trước khi ngủ tối, ăn thức ăn xào, rán ≥ 3 lần/tuần, ăn thịt mỡ ≥ 3 lần/tuần. Trong mô hình phân tích hồi quy logistic đa biến chỉ còn 2 yếu tố làm tăng nguy cơ TC-BP là ăn thức ăn xào, rán ≥ 3 lần/tuần (OR=4,409; 95%CI: 1,676-11,599); ăn thịt mỡ ≥ 3 lần/tuần (OR=4,118; 95%CI: 1,394-12,161). Kết quả nghiên cứu cho thấy cần phải tăng cường các hoạt động truyền thông để giúp học sinh có chế độ ăn hợp lý nhằm giảm nguy cơ mắc thừa cân béo phì.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Đức, C. M. ., Thắm, N. T. ., Quyến, P. H., & Khuê, P. M. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến thừa cân – béo phi ở học sinh trương Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Uông Bí, Quảng Ninh năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 104–111. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/36

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>