Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Hoàng Thị Hoa Lê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Vân Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/350

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng, trẻ em dưới 5 tuổi, yếu tố liên quan suy dinh dưỡng, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 286 trẻ dưới 5 tuổi tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng nhằm mô tả tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ được cân, đo chiều cao bằng phương pháp nhân trắc học, phỏng vấn các bà mẹ bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 12,2%; thể thấp còi là 18,5% và thể gầy còm là 8,0%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ bao gồm cân nặng sơ sinh dưới 2500gram; mẹ có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông; trẻ có thời điểm cai sữa trước 18 tháng tuổi; trẻ không được ăn bổ sung khi tròn 6 tháng tuổi và trẻ từng bị tiêu chảy trong 3 tháng qua. Cần có biện pháp can thiệp phù hợp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Lê, H. T. H. ., Anh, H. T. V. ., & Đức, C. M. . (2021). Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 45–51. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/350

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả