Thực trạng sử dụng kháng sinh cephalosporin trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Văn Trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Thị Bích Diệp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trương Đình Phong Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/348

Từ khóa:

Sử dụng kháng sinh, cephalosporin, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu đã tiến hành hồi cứu trên 390 bệnh án nội trú của bệnh nhân trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng nhằm mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh nhóm cephalosporin trong điều trị nội trú. Kết quả: Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3 có mức độ tiêu thụ lớn nhất viện: 15,6 DDD/100 giường/ngày (93,5%). Phác đồ kháng sinh đơn độc chiếm ưu thế  với tỷ lệ 66,41%, đặc biệt phác đồ ceftizoxime được chỉ định nhiều nhất (36,4%). Thời gian sử dụng kháng sinh trung bình của bệnh nhân điều trị nội trú trong nghiên cứu là 7,4 ngày. Tỷ lệ phối hợp kháng sinh là 26,9% (105/131). Bệnh viện cần nâng cao công tác quản lý, giám sát sử dụng kháng sinh nhằm hạn chế sử dụng kháng sinh cephalosporin phổ rộng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Trường, P. V. ., Diệp, Đỗ T. B. ., Phương, N. T. T. ., & Phong, T. Đình . (2021). Thực trạng sử dụng kháng sinh cephalosporin trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 32–37. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/348

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả