Sàng lọc một số hợp chất tự nhiên ức chế SARS-CoV-2 bằng phương pháp docking phân tử

Các tác giả

  • Ngô Thị Quỳnh Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Ngân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/345

Từ khóa:

COVID-19, SARS-CoV-2, ACE2, Mpr, docking, hợp chất tự nhiên

Tóm tắt

Một số hợp chất tự nhiên là một đối tượng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu và phát triển thuốc. Trong đại dịch do vi rút SARS-CoV-2, chúng cũng là đối tượng nghiên cứu tiềm năng cùng với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Các phương pháp nghiên cứu sàng lọc in silico giúp giảm bớt thời gian nghiên cứu và nguồn lực được ứng dụng rộng rãi trong sàng lọc các hợp chất tự nhiên có tác dụng chống vi rút. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu về các hợp chất tự nhiên tiềm năng có tác dụng chống SARS-CoV-2 thông qua cơ chế ức chế liên kết với enzyme chuyển dạng Angiotensin 2 (ACE2) và main protease (Mpr) bằng phương pháp docking phân tử. Các hợp chất tự nhiên có kết quả sàng lọc tốt có cấu trúc đa dạng, trong đó flavonoid, alkaloid và terpenoid thể hiện tác dụng tốt trên cả 2 enzym.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Mai, N. T. Q. ., Ngân, T. T. ., & Phương, N. T. T. . (2021). Sàng lọc một số hợp chất tự nhiên ức chế SARS-CoV-2 bằng phương pháp docking phân tử. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 9–16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/345

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả