Quan niệm và cách xử trí của giáo viên, cha mẹ học sinh về vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh năm 2015

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Trường Đại học Quang Trung, Bình Định
  • Nguyễn Huy Nga Trường Đại học Quang Trung, Bình Định
  • Trương Đình Bắc Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/305

Từ khóa:

Sức khỏe tâm thần học sinh, trung học cơ sở, học sinh, Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu định tính nhằm mô tả quan niệm và cách xử trí của giáo viên và cha mẹ học sinh về vấn đề sức khỏe tâm thần (SKTT) ở học sinh trung học cơ sở (THCS) tại 5 tỉnh thuộc miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên. Thảo luận nhóm với 200 giáo viên và 400 cha mẹ học sinh (CMHS) tại 20 trường học. Kết quả về quan điểm SKTT cho thấy 100% giáo viên, CMHS không trả lời đúng khái niệm về SKTT của Tổ chức Y tế thế giới; hầu hết các ý kiến có khái niệm SKTT trùng lặp với quan niệm dân gian là “điên” với các biểu hiện bất thường có thể chia ra làm 02 hình thái đó là các biểu hiện thoáng qua khó nhận thấy như ít nói hoặc nổi loạn và các biểu hiện xảy ra hàng ngày dễ nhận thấy như khóc cười vô cớ, tự gây thương tích cho bản thân; nguyên nhân của các vấn đề SKTT học sinh có liên quan đến yếu tố cá nhân, môi trường gia đình và nhà trường. Về quan điểm cách xử trí SKTT, giáo viên và CMHS cũng cho rằng nhà trường cần nghiên cứu xây dựng chương trình học tập đảm bảo hiệu quả giáo dục trong chăm sóc SKTT học sinh, phát triển môi trường học tập lành mạnh và CMHS cần dành thời gian quan tâm chăm sóc con, công bằng, bình đẳng trong cách dạy con.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Diễm, N. T. H., Nga, N. H. ., & Bắc, . T. Đình . (2021). Quan niệm và cách xử trí của giáo viên, cha mẹ học sinh về vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh năm 2015. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 116–122. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/305

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc