Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống cận thị học đường của học sinh cuối cấp Trường tiểu học Hạ Đình quận Thanh Xuân, Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Trường Đại học Quang Trung, Bình Định; Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Huy Nga Trường Đại học Quang Trung, Bình Định
  • Lê Thị Thanh Xuân Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hạnh Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/73

Từ khóa:

Cận thị học đường, kiến thức thực hành phòng chống cận thị, yếu tố nguy cơ

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở học sinh trường Tiểu học Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội năm 2019 nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống cận thị học đường của học sinh. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ học sinh biết đúng các nguyên nhân, hậu quả của cận thị còn chưa đầy đủ, khoảng cách chênh lệch lớn từ 8,3% đến 93,3%, tỷ lệ biết đúng các biện pháp phòng chống cận thị 50,8% - 86,3%; thực hành đúng từ 49,2% đến 89,6%. Kiến thức về giải pháp phòng chống cận thị của học sinh chưa tương đồng với thực hành đúng của học sinh. Học sinh được tiếp cận các thông tin về cận thị qua cha mẹ, người thân là cao nhất (63,8%), tiếp đến là qua thầy cô giáo (62,5%), qua ti vi, đài báo và internet là thấp nhất (54,2% và 47,1%). Nhà trường cần tăng cường truyền thông giáo dục kiến thức, thực hành đúng cho học sinh về phòng chống cận thị, đặc biệt chú trọng các giải pháp truyền thông thông qua cha mẹ và thầy cô giáo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Diễm, N. T. H. ., Nga, N. H. ., Xuân, L. T. T. ., & Hạnh, N. T. . (2021). Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống cận thị học đường của học sinh cuối cấp Trường tiểu học Hạ Đình quận Thanh Xuân, Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 42–48. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/73

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>