Thực trạng thói quen ăn uống của học sinh trường Trung học cơ sở An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Trường Đại học Quang Trung, Bình Định; Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Huy Nga Trường Đại học Quang Trung, Bình Định
  • Lê Thị Hoàn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đặng Thị Luyến Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/590

Từ khóa:

Thói quen ăn uống, học sinh, dinh dưỡng hợp lý

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở học sinh trường Trung học cơ sở An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng năm 2019 nhằm mô tả thực trạng thói quen ăn uống của học sinh. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh không ăn trái cây, rau hằng ngày là 26,5% và 21,3%, học sinh hằng ngày ăn thức ăn xào/rán, uống nước ngọt/
nước có ga chiếm 45,4% và 21,7%; học sinh nữ ăn rau nhiều hơn học sinh nam, ngược lại, học sinh nam
thường xuyên ăn thức ăn xào/rán, uống nước ngọt/nước có ga cao hơn học sinh nữ. Tỷ lệ học sinh không ăn trái cây, rau cao nhất ở khối lớp 6 (17,5% và 19,4%), ở các khối lớp lớn hơn tỷ lệ học sinh không ăn
trái cây, rau thấp hơn rõ rệt. Có mối liên quan giữa thói quen ăn rau, trái cây ở học sinh với giới và trình
độ học vấn. Học sinh nữ có nguy cơ ăn ít rau thấp hơn học sinh nam 0,52 lần (95%CI: = 0,35 – 0,76). Học
sinh lớp 6 có nguy cơ ăn ít rau cao hơn học sinh lớp 9 là 3,19 lần (95%CI: 1,84 - 5,53). Nhà trường cần
tăng cường truyền thông giáo dục kiến thực, thực hành đúng về thói quen ăn uống hợp lý cho học sinh,
đặc biệt là thói quen ăn trái cây và rau.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Diễm, N. T. H. ., Nga, N. H. ., Hoàn, L. T. ., & Luyến, Đặng T. . (2022). Thực trạng thói quen ăn uống của học sinh trường Trung học cơ sở An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 103–109. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/590

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả